Luisterbijeenkomst

20140831-tf-0132

Luisteren naar klassieke muziek passend bij een gekozen thema is wat een luisterbijeenkomst inhoudt. Dit duurt ongeveer twee uur waarin u informatie krijgt over componist, stijlperiode en instrumentatie. De bijeenkomst vindt in de regel plaats in de Gouden Leeuw in Vessem en begint om 20 uur. De toegangsprijs bedraagt € 12,50 per persoon.

De muziek wordt gepresenteerd aan de hand van een thema. Titels zijn bijvoorbeeld: “De Vier Seizoenen”, “Russische expressie”, “Beeldende muziek” of “Vreugde en verdriet”. Een thema kan ook een componist zijn, van wie we zijn leven toelichten met een selectie van zijn werk. Denk aan namen zoals Bach, Beethoven en Mozart.

De lopende thema’s en de data zijn in de kolom hiernaast te vinden.
In overleg kunnen we ook een luisterbijeenkomst op maat maken.
Kom gerust eens kijken en luisteren.